4

U cilju poboljšanja sistema obuke osoblja u kompaniji, pružite potpunu prednost tehničkim prednostima preduzeća i istinski kultivirajte visokokvalitetne, snažne vještine kako bi se zadovoljile potrebe razvoja kompanije. U oktobru 2018. naša kompanija i sindikat moći i moći shandong zibo strukovnog instituta potpisao je „sporazum o strategiji saradnje univerziteta i preduzeća“, kojim se smanjuju troškovi ljudskih resursa u preduzeću, kultivacija talenata na fakultetima i univerzitetima provodi se s jedinicom za odabir i zapošljavanjem osoba koje trebaju besprijekorno pristajanje , da bi dalje promovirao korisnu praksu i važne mjere u izgradnji skladnog društva, napravio je veliki poticaj socijalističkoj stvari.


Vrijeme objavljivanja: Jan-18-2021